Afrikaans Plus – Woordsoorte – Parts of speech

Afrikaans Plus – Woordsoorte – Parts of speech

Vul die korrekte voorsetsel in: In die sirkus is daar akrobate wat toertjies ___ allerhande apparate doen.
Vul die ontbrekende voornaamwoord in: Sirkusbase gebruik diere ook wat elk ___ eie toertjie doen.
Gee die korrekte vorm van die byvoeglike naamwoord tussen hakies: Daar is mense wat sê dat diere in ’n sirkus aan (erg) dieremishandeling grens.

26 view