Leesgids: Z-A-K Blou planeet

Leesgids: Z-A-K Blou planeet

ISBN: 9780799393859
Skrywer: Alet Mihalik
R 60.00

Leesgids: Z-A-K Blou planeet. Die doel met letterkunde-onderrig is nie dat leerders net die inhoud van ’n teks moet verstaan nie, maar om uiteindelik intelligent en ingelig te kan saampraat oor die letterkunde en verwante kunsvorms. In onlangse studies het die fokus verskuif van “wat probeer die outeur sê” na “hoe verstaan die teikenleser die teks en hoe affekteer dit hóm” (die sogenaamde resepsieteorie). Leerders moet dus aangemoedig word om die gepaste terminologie aan te leer sodat hulle hul eie mening sinvol kan verwoord. Hierdie gids is vir die onderwyser saamgestel sodat sy gesprek kan inisieer en lei. Daarom is die gegewe antwoorde eerder riglyne as “korrekte” antwoorde. Die onderwyser kan die gids na goeddunke aflaai, manipuleer en kopieer. Die leë tabelle kan byvoorbeeld “gerek” en uitgedeel word sodat leerders dit self kan invul terwyl die teks gelees word.

Lees meer hier...

Stuur ’n e-pos na info@klaskameraad.co.za om ’n kwotasie aan te vra.