Funda ukufunda (isiXhosa 4) 3: UTippie ufumana ibhayisikile

Funda ukufunda (isiXhosa 4) 3: UTippie ufumana ibhayisikile

ISBN: 9780639603148
R 45.00
Iincwadi ezilishumi ezilandelayo ezikwizinga loMzantsi Afrika ezilungiselelwe
abafundi benqanaba 4. Ezi ncwadi zilandelelanayo ziluthotho zinika
umdla,zikhulisa zonke izakhono ezifunyenwe kwinqanaba 3. Ezi ncwadi
zenqanaba 4 ziqwalasela ekwakheni izivakalisi ezide, amagama abonwa rhoqo
kunye nalawo ajongisiswayo. Kugxilwa kwindlela asetyenziswe ngayo,nemeko
asetyenziswe kuyo amagama asingqongileyo.

Learning to read isiXhosa is super easy with Tippie the elephant.
Inqanaba 4 introduces readers to long vowel sounds through repetition and
exposure. The Inqanaba 4 books are progressive and encourage learning of
vowel combinations and rules.
The next 10 Tippie adventures are proudly South African and build on the skills
acquired in the previous levels. The text is supported by colourful, engaging
illustrations to support comprehension and the learning of long vowel sounds.
Additionally, the stories have been written to encourage inference and problem
solving through the stories and images to enhance the reader’s skill and fun!

Stuur ’n e-pos na info@klaskameraad.co.za om ’n kwotasie aan te vra.